Wednesday, June 3, 2015

วิถีจับปลาริมโขง ผาหินแนวสามพันโบก

เป็นภาพวิถีชีวิต ริมแม่น้ำโขงในช่วงเส้นทางท่องเที่ยวสามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานีครับ ถ้ามองจุดนี้จากแผนที่ หรือทางอาการจะเห็นว่าเป็นช่วงที่แม่น้ำโขง เต็มไปด้วยโขดหินใหญ่ ทั้งสองฝากฝั่ง และเป็นขุดแคบสุดของแม่น้ำโขงอีกด้วย ทำให้น้ำไหลเร็วแรงทีเดียว


ลักษณะธรรมชาติแบบนี้ ทำให้เป็นที่ชุมนุมปลา ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ จึงทำการประมงน้ำจืด แบบง่ายๆ ด้วยการออกมาจับปลา ใช้อุปกรณ์เพียงแค่ ที่ตักปลาขนาดใหญ่เท่านั้น รูปร่างคล้ายสวิงขนาดใหญ่ แค่ควักลงไปในน้ำตักขึ้นมาก็ได้ปลาละ บางส่วนก็จะใช้เบ็ดตกปลาก็มี ใช้แห่โยนเอาก็มีบาง

แต่ที่ชอบมากคือ ลักษณะของจุดจับปลาบริเวณนี้ เป็นธรรมชาติที่แปลกตา มีก้อนหินขนาดใหญ่ริมสองข้าง ลักษณะผาหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปลักษณะสวยงามตามแบบธรรมชาติ ถ้ามาเที่ยวสามพันโบกลองนั่งเรือเที่ยวก็จะได้เห็นภาพธรรมชาติริมแม่น้ำโขงสวยๆและ วิถีชาวบ้านในการจับปลาในแม่น้ำโขงแบบนี้ละครับ

ผมนั่งเรือที่ท่าเรือหาดสลึง จ.อุบลราชธานี 

No comments:

Post a Comment