Friday, August 7, 2015

My Diary (8 july 2015) รถติดยาวก่อนถึงลำปาง รถเคมีคว่ำMy Diary (8 july 2015) รถติดยาวก่อนถึงลำปาง เพราะมีรถเคมีพลิกคว่ำ


เราหยุดถ่ายรูปทุ่งนากันก่อนหน้าสักพัก แล้วเดินทางขึ้นลำปาง เจอรถติดแบบไม่ขยับ นานประมาณ 30 นาทีได้ที่อยู่นิ่งๆ มีตำรวจคอยกันถนนไว้ ไม่รู้ว่าทำไม จะกระทั้งเขาปล่อยรถ และให้สวนเลนขึ้นไปที่ถนนอีกฝั่ง แล้วก็มา อ้อ เมือ่เห็นรถบรรทุกสารเคมีคว่ำนั้นเอง ถึงว่ามีรถดับเพลิงด้วย


เหตุน่าจะเกิดก่อนหน้าเราไม่นานนัก แต่ตำรวจต้องกั้นถนนเป็นกิโล ทั้งสองฝั่งไม่ให้รถผ่าน

No comments:

Post a Comment