Wednesday, June 13, 2012

วันไหนมีอะไรที่งานแห่เที่ยนอุบลราชธานี ปี 2555


ในปีนี้งานแห่เทียนที่อุบลราชธานี ใช้ชื่องานว่า “ 111 ปี ลือเลื่องฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ ” จัดเป็นงานครบรอบจังหวัด 111ปีด้วย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 ก.ค 2555 - 5 สิงหาคม 2555 นี้ ใครสนใจผมเอาตารางวันเวลามาให้ดูกันว่าในงานมีอะไรกันบ้าง ในแต่ล่ะวัน

22 ก.ค. 55
  - พิธีเปิดงานประติมากรรมเทียนนานาขาติ ครั้งที่ 7
  - หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  - หน่วยงานประสานงาน ททท.อุบลราชธานี 0-4524-3770

20 – 31 ก.ค. 55
  - ชมการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติโดยศิลปิน 9 ชาติ
  - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  - หน่วยงานประสานงาน ททท.อุบลราชธานี 0-4524-3770

23 – 31 ก.ค. 55
  - กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน (14.00 – 18.00 น.) ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน จากคุ้มวัดศรีประดู่, วัดบูรพา, วัดทุ่งศรีเมือง, วัดมหาวนาราม, วัดท่าวังหิน, วัดหนองปลาปาก, วัดพระธาตุหนองบัว,วัดศรีอุบลรัตนาราม
- หน่วยงานประสานงานททท.อุบลราชธานี 0-4524-3770

28 ก.ค. – 3 ส.ค. 55
  - ถนนสายเทียน สาธิตการแกะสลัก ติดพิมพ์ / นิทรรศการภาพถ่าย
  - ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง
  - หน่วยงานประสานงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

29 ก.ค. – 5 ส.ค. 55
  - การสาธิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP)
  - บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  - หน่วยงานประสานงานพัฒนาชุมชน

1 – 3 ส.ค. 55
  - การแสดงประกอบแสงและเสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
  - หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

2 ส.ค. 55
  - พิธีอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารค (15.00 – 17.00 น.) ณ บริเวณ ศาลากลาง, วัดหลวง, วัดสุปัฏนารามวรวิหาร, ทุ่งศรีเมือง
  - การแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ (18.30 – 19.30 น.) ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง
  - การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง (19.00 น.) ณ บริเวณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
  - กิจกรรมมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา (19.00 – 20.00 น.) ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

3 ส.ค. 55

  - ชมขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2555 (08.30 – 12.00 น.) ณบริเวณ หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม, ถนนอุปราช – ถนนชยางกูร
  - ชมฟรีทุกที่นั่ง 0-4524-4285, 0-4524-2320

3 – 5 ส.ค. 55
  - โชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หน้าเทศบาลนครอุบลราชธานี
  - หน่วยงานประสานงานเทศบาลนครอุบลราชธานีขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวสำนักงานอุบลราชธานี

No comments:

Post a Comment