Wednesday, July 4, 2012

หัวหินชายหาดสงบๆกับเรือกล้วยเจ็ทสกี

 

เมื่อปีที่แล้วมาหัวหินยังไม่เห็น ถามจากคคนพื้นที่ว่าเพิ่งมีไม่นานนี้เอง ไม่รู้ว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียกับชายหาดหัวหินนะครับ ...เคยคิดว่าชายหาดหัวหินเป็นชายหาดที่มีความสงบ ไม่มีเสียเครื่องยนต์ เครื่องเรอมาดังกวนใจความสวีทริมหาด ...แต่ตอนนี้เริ่มมีเสียงเพิ่มขึ้น คงจะเป็นไปตามการพัฒนารองรับนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้นทุกวัน ของหัวหิน

เรือกล้วย เรือลาก เจ็ทสกี นานมากแล้วที่หัวหินไม่มีสิ่งเหล่านี้สร้างความแตกต่างและเสน่ห์ของหัวหินให้เป็นเมืองโรแมนติกอย่างยิ่ง คู่รักหลายคู่จูงมือกันเดินฟังเสียงคลื่น ถ่ายรูปสวยๆกันริมหาด ในบรรยากาศเงียบสงบของหัวหิน

ผมเคยตั้งคำถาม ถามผู้คนในหัวหินว่าทำไม จึงไม่มีเรือเจ็ท มันก็โยงมาจากชื่อที่ว่าทำไมจึงชื่อ หัวหิน เพราะสถานที่ชายหาดหัวหิน เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่จำนวนมาก ทั้งที่เราเห็นใต้น้ำ และที่เห็นบนน้ำ จึงเป็นชื่อเรียกว่าหัวหิน เราก็เลยไม่ค่อยจะเห็นเรือวิ่งเข้ามาจอดเทียบบริเวณอ่าวนี้ เพราะเต็มไปด้วยหิน อาจจะเป็นอันตรายกับเรือได้

ทำให้พื้นที่หัวหินกลายเป็นโซนอนุรักษ์ไปในตัว ที่ไม่มีเรือจำพวกเรือกล้วย เรือลาก เจ็ทสกี เพราะอาจจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวเวลาเล่นได้ ถ้าน้ำขึ้น น้ำลงในบ้างจุดที่มีพวกโขดหินอยู่มาก ..นี้เป็นคำบอกเล่าเมื่อปีที่ผ่านมา

มาปีนี้ เริ่มมีกิจกรรม จำพวกเรือลากแล้วสิครับ แต่คิดว่าเค้าคงมีการจำกัดโซนปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเอาไว้แล้ว จึงมาเปิดบริการกัน ยังไงคงต้องติดตามดูต่อไป ว่าจะเป็นอย่างไร คิดแล้วเหมือนกรณีภูกระดึง ที่จะสร้ากระเช้า ...หัวหินก็เหมือนกัน ...มันเสียบรรยากาศแบบเดิมไปเยอะเลย ที่นี่เราจะไปหาชายหาดสงบๆได้ที่ไหนนะ


No comments:

Post a Comment