Sunday, July 29, 2012

รวมงานแห่เทียนปี2555 เลือกไปไหนดีวันหยุดนี้

รวมงานแห่เทียนมาให้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาว่า จังหวัดไหนเขาจัดงานกันบ้าง ซึ่งปีนี้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการน้นตรงกับวัน พฤหัส ที่2 แล้วต่อด้วยเข้าพรรษาวันศุกร์ที่3 แล้วก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์อีก เรียกว่า หยุดยาวกันเลย แต่ล่ะจังหวัดที่จัดงานต่างก็มีงานที่น่าสนใจกันทั้งนั้น แหล่งท่องเที่ยวของแต่ล่ะจุดก็ไม่แพ้กัน ลองเลือกันดูนะครับ

งานแห่เทียนอุบลราชธานี ประจำปี 2555
ขบวนแห่เทียนประกอบแสงและเสียง  ตั้งแต่เวลา 19.00 น.  ณ ถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี
พุธที่1 - ศุกร์ที่3 สิงหาคม 2012
Link: http://www.sadoodta.com/event/งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี-ประจำปี-2555

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด
ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2012
Link: http://www.sadoodta.com/event/งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรีประจำปี 2555
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พฤหัสบดีที่ 2 - เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2012
Link: http://www.sadoodta.com/event/งานประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรีประจำปี-2555

งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2555
ณ บริเวณสวนเมืองทอง สวนสุรนารี , สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พฤหัสบดีที่ 2 - เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2012
Link: http://www.sadoodta.com/event/งานแห่เทียนโคราช-ประจำปี-2555

มหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง 2555
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์
พุธที่1 - พฤ.ที่2 สิงหาคม 2012
Link: http://www.sadoodta.com/event/มหกรรมแห่เทียนพรรษา-และตักบาตรบนหลังช้าง-2555

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2555
ณ ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม โดยภายในงานจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งด้วยบุปผชาติอย่างตระการตา, ชมการประกวดต้นเทียน, การประกวดเทพีต้นเทียน, นมัสการพระธาตุพนม ห่มผ้าพระธาตุพร้อมร่วมพิธีเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555
Link : http://www.sadoodta.com/event/งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอธาตุพนม-ประจำปี-2555

งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555
ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2012
Link: http://www.sadoodta.com/event/งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา-ประจำปี-2555

งานวันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว ประจำปี 2555
ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ชมขบวนแห่ขันหมากเบ็นบูชา กราบสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบลสถานที่จำลองที่ซึ่งประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันพฤหัสที่ 2 ส.ค. 2555
Link:http://www.sadoodta.com/event/งานวันอาสาฬห-สักการะสังเวชนีย์-ที่ส่องดาว-ประจำปี-2555

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เมืองพัทยา 2555
บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พัทยาใต้
โดยจะมีการประกวดตกแต่งเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนในเขตเมืองพัทยาทั้งหมด 11 แห่ง จากตัวแทนจากชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 38 ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชน
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555
Link: http://www.sadoodta.com/event/งานประเพณีแห่เทียนพรรษา-เมืองพัทยา-ประจำปี-2555


No comments:

Post a Comment