Thursday, August 2, 2012

ค่าลูกหาบเพิ่มเป็น30บาทต่อกิโล ตุลา2555นี้ ที่ภูกระดึง

น่าจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับลูกหาบนะครับ ที่จะได้ค่าหาบสัมภาระเพิ่มให้คุ้มค่ากับการแบกน้ำหนักที่นักท่องเที่ยวหลายคนไปภูกระดึงที่ไรก็ประทับใจ เมื่อวันก่อน หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ลงข่าว ว่าจะมีการปรับอัตราการแบกสัมภาระใหม่มี่ภูกระดึง เราก็ตื่นเต้น

เพราะมีประกาศจากอุทยานแห่งชาติออกมาแล้วให้มีการ กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการให้บริการนักท่องเที่ยวใหม่ คือ ค่าใบอนุญาตฉบับละ 1 พันบาทต่อปี ค่าธรรมเนียมทดแทนใบอนุญาตฉบับละ 500 บาทต่อปี  ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ลูกหาบทุกคนต้องจ่ายเพื่อเป็นการได้ใบอนุญาติเป็นลูกหาบในอุทยาน ...ลูกหาบจ่ายเงินเพิ่มขึ้น500บาท

ส่วนค่าหาบสัมภาระ ให้เรียกเก็บได้ไม่เกิน กก.ละ 30 บาท โดยเพศชายไม่เกิน 50 กก.ต่อเที่ยว และเพศหญิงไม่เกิน 40 กก.ต่อเที่ยว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ก็คือวันเปิดภูกระดึงฤดูกาลใหม่นี้ครับ

คือเราจะต้องเสียค่าหาบสัมภาระเพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นกัน จากเดิมปีที่แล้ว ค่าหาบที่15 บาท/กิโลกรัม ปีนี้จะเป็น 30บาท/กิโลกรัม ซึ่งในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ลูกหาบแบกน้ำหนักมากเหมือนแต่ก่อน ที่ผู้ชายบางคนแบกกัน 80-110กิโล ผมก็เคยเห็นบ่อยๆ จุดนี้ทางอุทยานคงเป็นห่วงลูกหาบ จึงให้ได้เงินเพิ่มด้วยแบบน้อยลงซึ่งถ้ามองกันจริงๆ การปรับลักษณะนี้ ลูกหาบจะได้เงินเท่าเดิม เพราะแบกได้น้อยลง(แต่ทำรอบได้เท่าเดิมแม้ราคากิโลจะเพิ่มเท่าตัว) แต่ในขณะที่อุทยานได้เงินมากขึ้นเท่าตัวเช่นกัน และอาจจะมีผลให้อาหารบนภูกระดึงราคาเพิ่มขึ้นอีกหน่อย แต่ที่แน่ๆ ภาพที่เคยเห็นด้วยความ Amazing ว่าบางคนแบกน้ำหนัก 80 กิโล 100กิโล คงไม่ได้เห็นกันอีกแล้ว ใครมีภาพนี้ในมือ ถือเป็นประวัติศาสตร์ เหมือนกับ ภาพที่มีคนขึ้นไปกางเต้นท์บนภูกระดึงเป็นหมื่นคน พอปรับมาเป็นรับจำกัดจำนวน ภาพนี้ก็ไม่มีให้เห็นแล้วเป็นประวัติศาสตร์ไป

แต่ก็ยังดีครับ เพื่อสุขภาพลูกหาบ จะได้ไม่แบกนำหนักมากเกินไปด้วย ...

No comments:

Post a Comment