Saturday, September 7, 2013

เมื่อได้เห็นภาพในหลวงทรงเดินป่า เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจของผม

ตั้งแต่วัยเด็กมาแล้วที่สะดุดตาเห็นในหลวงออกเยี่ยมประชาชม ทุกครั้งที่เห็นเห็นพระองค์สพายกล้องถ่ายรูปด้วยทุกครั้ง ตอนเด้กๆก็แปลกใจว่าสะพายกล้องทำไม พอได้มีโอกาสมาเป็นคนถ่ายรูป ต้องออกเดินทางเก็บข้อมูลโน้นนั้นนี้ ถึงได้เข้าใจว่ามันเป็นอุปกรณืสำคัญที่ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายรูปแต่มันถูกใช้เพื่อบันทึกความทรงจำ ข้อมูล และเรื่อองราวที่เราได้พบเห็น

วันนี้ได้มาเจอภาพในหลวงทรงเดินป่า ในบ้านไม้เล็กๆ แห่งหนึ่งบนเกาะช้าง ติดไว้ที่ข้างฝาพนัง ในหลวงทรงสะพายกล้อง ถือวิทยุสื่อสาร ใส่ชุดพรางแบบทหาร เดินในป่าสน ภาพนี้สร้างกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้ผมอีกครั้ง ดูแล้วรู้สึกถึงความทรงจำ คุณค่าของการออกเดินทาง คุณค่าของภาพถ่าย คุณค่าของสิ่งที่เราได้ทำตลอดการเดินทาง ทีี่ผ่านมาไม่น้อย ถ้าเราทำได้อย่างในหลวง ทำให้การเดินทางนั้นมีค่าเพื่อทุกๆคนอย่างในหลวงทรงทำ คงเป็นความภูมิใจของผมหวังว่าทุกบทความ ทุกบันทึกความทรงจำของผมจะมีค่าต่อคนอื่นๆ เหมือนที่กีบเวลาที่ผมได้มองเห็นภาพนี้

ผมรักในหลวงครับ

1 comment: