Saturday, September 7, 2013

สะพานนายกรัฐมนตรี สะพานคึกฤทธิ์ และ สะพานติณสูลานนท์ ช่างแตกต่าง

เป็นสะพานที่ใช้ชื่อนายกรัฐมนตรี 2ท่านมาเป็นชื่อสะพาน ศักดิ์ศรีก็เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งคู่ แต่วันนี้(2556)เรามาดูสะพานทั้งสองกันครับ ช่างแตกต่าง สะพานติณสูลานนท์ อยู่ที่สงขลา สะพานคึกฤทธิ์ อยู่ที่เกาะช้างสะพานคึกฤทธิ์ ตั้งอยู่บ้านด่านใหม่ เกาะช้าง เป็นสะพานท่าเรือเก่า ปัจจุบันทรุดโทรมเหลือเพียงตอ กำลังมีโครงการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงสะพาน จะสร้าใหม่ให้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นไม้ตะเคียน ยาว108 เมตร สะพานนี่สร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ชาวบ้านจึงเรียกสะพานนี้ว่า "สะพานคึกฤทธิ์"


เหลือแต่ตอ

ป้ายแสดงประวัติความน่าสนใจของสะพานคึกฤทธิ์

เชิญร่วมบริจาคก่อสร้างสะพานคึกฤทธิ์ขึ้นใหม่

สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนครความยาวรวม 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

No comments:

Post a Comment